Terug

Deel deze pagina:

Privacyverklaring / Huisregels

Boerenmacht.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerenmacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boerenmacht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boerenmacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 Geautomatiseerde besluitvorming

Boerenmacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boeremacht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boerenmacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: tracking cookie Google Analytics (30 dagen). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boerenmacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boerenmacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boerenmacht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Boerenmacht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies die wij plaatsen:

– Google Analytics Cookie (om website bezoek te tracken)
– Facebook (like and share buttons)
– Cloudflare (optimaliseren cache/snelheid website)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boerenmacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boerenmacht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Boerenmacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boerenmacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boerenmacht.nl

Huisregels
Boerenmacht.nl is voor iedereen bereikbaar. Registratie is niet nodig om de artikelen en de meeste andere pagina's op Boerenmacht.nl te bekijken. Ook kun je gewoon meestemmen op de poll zonder registratie. Echter heeft registratie wel meerdere voordelen op onze site. Zo kunnen geregistreerde gebruikers reageren op nieuwsberichten en andere artikelen. Zo krijgt het alles een persoonlijk tintje. Tevens kunnen alle geregistreerde gebruikers meedoen aan de jaarlijkse voorspelcompetitie op onze site. 

Reageerregels

Om het zo gezellig mogelijk te houden op Boerenmacht.nl dient iedereen zich bij het reageren aan de huisregels van de site te houden. Deze regels zijn er niet om jullie te belemmeren maar om de site zo netjes en overzichtelijk mogelijk te houden. Bij overtreding van deze regels kunnen de medewerkers van het webteam deze reactie aanpassen of verwijderen. Indien de regels dusdanig worden overtreden dat alleen verwijdering van het bericht/de berichten nog niet voldoende is, kan het webteam (evt. na overleg) over gaan tot grotere maatregelen zoals het blokkeren van het account of een IP-ban. Dat gebeurd meestal wel pas na een waarschuwing. Hetzelfde kan gebeuren wanneer iemand een bepaalde overtreding constant blijft herhalen. Zorg er dus voor dat dit niet kan gebeuren en neem onderstaande regels in acht. 

Algemene spelling

Wij zijn een Nederlandse site en we verwachten dan ook van iedereen dat ze in correct Nederlands reageren. Spelfouten kunnen altijd, maar de reacties moeten wel goed leesbaar blijven. Maak normaal gebruik van hoofdletters en leestekens. Ga niet in HOOFDLETTERS typen, dit komt schreeuwerig over en is dan ook irritant om te lezen. Breezer- en/of sms-taal is ook niet toegestaan. Wanneer je achteraf merkt een (spel)foutje gemaakt te hebben in je bericht, maak dan gebruik van de mogelijkheid om je bericht te wijzigen. Wanneer je reactie per ongeluk meerdere keren is geplaatst, verwijder de onnodige berichten dan. Anders wordt dit gezien als spam. Wees fatsoenlijk : Schelden, ongefundeerd grof taalgebruik, afzeiken, discriminatie en andere vormen van belediging zijn absoluut niet toegestaan. De leden van het webteam bepalen zelf wanneer een reactie te ver gaat en kan deze dan aanpassen of verwijderen. 

Onafhankelijk 

Boerenmacht.nl is geen uithangbord voor andere nieuwsbronnen. Reacties die daarnaar verwijzen kunnen zonder waarschuwing door de webcrew worden aangepast of zelfs verwijderd. Onze redactie die bestaat uit werkende en studerende mensen, investeert jaarlijks duizenden uren van hun vrije tijd om de site up to date te houden. Bij onze webcrew staan de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit hoog in het vaandel gekoppeld aan een stukje gezonde ambitie ons groen/witte podium te laten groeien. Wij bieden om genoemde redenen, geen platform ons werk "af te laten breken" door "reageerders" die van mening zijn dat onze site gebruikt moet worden als springplank naar "concurrentie".  

Houd het overzichtelijk

Spammen (het plaatsen van vele reacties in korte tijd) is niet toegestaan. Hierdoor wordt de pagina onoverzichtelijk voor andere gebruikers. Ook het gebruiken van extreem lange woorden (zonder spaties) is niet toegestaan. Respecteer ieders mening. De reageerfunctie is er zodat onze leden hun mening kunnen geven over het desbetreffende onderwerp. Het is niet de bedoeling dat mensen elkaar aan gaan vallen omdat ze van mening verschillen. Een discussie mag maar respecteer elkaar en diens meningen. 

Geen inhoudloze reacties

We zitten niet te wachten op inhoudloze posts als "Mee eens", "Goed idee" en dergelijke. Dit soort berichten voegen niks toe aan de discussie. Geef een onderbouwde mening. Natuurlijk kan dit soms ook in een oneliner, je weet zelf wel of je bericht wat toevoegt of niet. Lees ook voordat je reageert de pagina goed door, zodat je geen dingen gaat melden die allang gemeld zijn in het artikel en/of de reacties. 

Laat je niet uitlokken

Het kan voorkomen dat iemand anders over de schreef gaat en je op wat voor manier dan ook uit de tent probeert te lokken. Wees verstandig en ga niet op dit soort berichten in. Doe je dit wel dan is de kans groot dat jijzelf ook in overtreding gaat en dat kan consequenties hebben. Ga dus niet steeds op iedereen reageren, dan voeg je zelf namelijk niets meer toe. 

Onderwerp gerelateerd reageren

Probeer zo veel mogelijk bij het onderwerp te blijven. Plaats geen transfergeruchten bij zomaar een artikel. Discussies in een discussie zijn erg onoverzichtelijk en vervelend om te lezen. De reactie mogelijkheid is bedoeld, om (on topic) mee te praten over (in)directe zaken die spelen rondom onze FC. 

Tevens willen wij benadrukken dat Boerenmacht.nl als fansite van FC Groningen, zich op geen enkele wijze wil mengen in politieke en/of religieuze vraagstukken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een spelers foto - in het onderwerp transfernieuws. Discussie over wat voor baard of snor een speler heeft is wel het laatste waar wij op zitten te wachten.... Reacties die niets toevoegen aan het onderwerp, zullen worden verwijderd door het webteam. 

Citeren

Ga geen lange stukken uit de artikelen citeren (quoten). Zo wordt het onoverzichtelijk. Een alternatief is om alleen de eerste en laatste drie woorden van het stuk tekst over te nemen. 

Persoonlijke vragen

Mocht je klachten en/of opmerking richting het team van Boerenmacht.nl hebben, stuur dan een mail naar het webteam. Ga niet klagen onder de artikelen.  

Onduidelijkheden

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben op bovengenoemde huisregels, neem dan contact op met het webteam. Wij zullen het dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.